sokhanmodir99932

به نام خداوند یکتا

باعنایت به تحولات سریع درعرصه اقتصاد و تکنولوژی در دنیا ،که کشور ماهم مخصوصاً پس از امضاء معاهده برجام و بازگشت به ارتباط موثر باسایر نقاط جهان ناچار به تبعیت از آن می باشد ، در نظر گرفتن روش های تجارت و تولید روز دنیا بسیار حائز اهمیت می باشد و تداوم روشهای پیشین منجر به خروج یک مجموعه از عرضه رقابت در آینده خواهد شد .

لذا شرکت دماوند که در عرصه طراحی و ساخت جرثقیل های سقفی فعالیت می نماید تصمیم گرفت با ایجاد و برقراری مشارکت با شرکت های معتبر و صاحب تکنولوژی اروپای غربی ضمن اخذ تکنولوژی روز دنیا و تبعیت از سیاست های رهبری و ریاست جمهوری که تاکید برتولید داخل ، نگاه به صادرات را داشتند ، زمینه های تولید رقابتی در داخل و خارج کشور را مهیا نماید . بدین منظور درحال حاضر شرکت دماوند بعنوان joint  شرکت Danieli Centro Crane  در پروژه های ملی بوده و ضمن کاهش هزینه قابل توجه اجرای پروژه ها باعث ایجاد اشتغال پایدار شده است و بدین منظور تلاش دارد این ارتباط کاری هر روز قویتر شود و در آینده منجر به سرمایه گذاری سیستم خارجی در این عرصه گردد.

رضا تویسرکانی

باتشکر

cv updates banner