mahsolat3232999

سفارش جرثقیل

 1. نوع سازه درخواستی
  Invalid Input
 2. گروه کاری درخواستی
  Invalid Input
 3. ارتفاع مفید سازه
  Invalid Input
 4. دهانه سازه
  Invalid Input
 5. طول مسیر (سالن)
  Invalid Input
 6. تناژ موردنظر
  Invalid Input
 7. جرثقیل های سقفی
  Invalid Input
 8. ایا تیر حمال ساخته و نصب شده است؟
  Invalid Input
 9. آیا چهار پهلو طولی دارد؟
  Invalid Input
 10. برق رسانی طولی
  Invalid Input
  جهت مسیرهای بیشتر از 42 متر پیشنهاد می شود از روش شین بار استفاده شود
 11. برق رسانی عرضی
  Invalid Input
  ترجیحا با توجه به سابقه کار پیشنهاد می شود از روش ریل و کابل تخت استفاده گردد
 12. محیط نصب و بهره برداری
  Invalid Input
 13. مشخصات مشتری
 14. نام شرکت
  ورودی نامعتبر
 15. فرد مرتبط *
  ورودی نامعتبر
 16. سمت*
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 17. نوع فعالیت شرکت
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 18. شماره تلفن*
  ورودی نامعتبر
 19. شماره موبايل*
  ورودی نامعتبر
 20. آدرس*
  مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
 21. کد امنیتی*
  کد امنیتی
  ورودی نامعتبر