mahsolat3232999

جرثقیل های مونوریل

monoreil

crane این جرثقیل ها قابلیت حرکت در مسیر منحنی را دارند.

crane حداکثر تناژ قابل ساخت ------> 12 تن

crane حداقل شعاع قوس ------> حرکتی 2 متر

crane حداکثر قوس حرکتی ------> 10 متر

crane حداقل سطح مقطع ------> IPE 300

crane حداکثر سطح مقطع------>  IPE 600

 

 

 


71053 3959807
J B4
Conductor Automotive