mahsolat3232999

جرثقیل های جفت پل

joftpol

اين دسته از جرثقيل ها از تناژ2 تن تا 500 تن و در دهانه 6 تا 50 متر قابل اجرا مي باشند . نوع سازه مي تواند به صورت دو تيپ PD , AD (موازي و عمود بر سازه ) اجرا شود . سازه هاي فوق طبق استاندارد Din 4132 طراحي شده و مطابق با استانداردجوشکاری AWS D14 -1 و با دستگاه جوش اتوماتيک ساخته مي شود .مزیت این نوع جرثقیلها تعمیرات و نگهداری ایمنتر و در دسترس تر بوده و کار با جرثقیلهای جفت پل راحت تر و روانتر از تک پل میباشد.

 

 

 

 

 

 

 
 

joftpol-1
joftpol-10
joftpol-2
joftpol-3
joftpol-4
joftpol-5
joftpol-6
joftpol-7
joftpol-8
joftpol-9