mahsolat3232999

جرثقیل های دروازه ای

fpdamavand8878

این جرثقیل ها بیشتر در محوطه های باز از دهانه 10متر به بالا و ارتفاع های مورد نیاز و تناژهای مختلف قابل طراحی و ساخت میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


darvazei-9
darvazei-6
darvazei-5
darvazei-3
darvazei-18
darvazei-13
darvazei-10