mahsolat3232999

جرثقیل های نیم دروازه ای

nimdarvazei

crane این جرثقیل ها برای مکان هایی که یک طرف ستون وجود داشته و طرف دیگر برروی زمین حرکت میکند از دهانه 6متربه بالا بر حسب سفارش مشتری قابل اجرا میباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

nimdarvazei-1
nimdarvazei-2
nimdarvazei-3
nimdarvazei-5