پروژه های ساختمانی

پروژه یاس

کارفرما: مشارکت فراز پویان دماوند و شهرداری منطقه 10

محل احداث: اصفهان – بزرگراه آقابابایی – خیابان خزایی

تعداد واحد ها: 148 واحد(1 بلوک)

نوع اسکلت: بتنی

درصد پیشرفت پروژه

0%
دماو ند در شبکه های اجتماعی

تمام حقوق این وبسایت برای گروه صنعتی دماوند محفوظ است