پروژه های ساختمانی

پروژه گل نرگس

کارفرما: مشارکت فراز پویان دماوند و شهرداری منطقه 5

محل احداث: اصفهان – خیابان شهدای صفه

تعداد واحد ها: 88 واحد (‌3بلوک)

نوع اسکلت: بتنی

درصد پیشرفت پروژه

0%
دماو ند در شبکه های اجتماعی

تمام حقوق این وبسایت برای گروه صنعتی دماوند محفوظ است