پروژه های ساختمانی

پروژه کمال

مجری: هلدینگ فرازپویان دماوند

محل احداث: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان امام خمینی اصفهان

تعداد واحد ها: 15واحد(1 بلوک)

نوع اسکلت: بتنی

درصد پیشرفت پروژه

0%
دماو ند در شبکه های اجتماعی

تمام حقوق این وبسایت برای گروه صنعتی دماوند محفوظ است