پروژه های ساختمانی

(صنعتی) پروژه ساخت آپارتمان های مسکونی کرمانشاه

کارفرما: بخش دولتی

محل احداث: استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه

تعداد واحد ها: 452 واحد

نوع اسکلت: بتنی

درصد پیشرفت پروژه

0%
دماو ند در شبکه های اجتماعی

تمام حقوق این وبسایت برای گروه صنعتی دماوند محفوظ است