پروژه های ساختمانی

مجموعه 10 واحدی نیلوفر

مجری: هلدینگ فرازپویان دماوند

محل احداث: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان امام خمینی اصفهان

تعداد واحد ها: 1بلوک-10واحدی-5 طبقه روی پیلوت

نوع اسکلت: بتنی

درصد پیشرفت پروژه

0%
دماو ند در شبکه های اجتماعی

تمام حقوق این وبسایت برای گروه صنعتی دماوند محفوظ است