پروژه های ساختمانی

پروژه فارس - کازرون

کارفرما: بخش دولتی

محل احداث: استان فارس – شهرستان کازرون

تعداد واحد ها: 126 واحد(7 بلوک)

نوع اسکلت: بتنی

درصد پیشرفت پروژه

0%
دماو ند در شبکه های اجتماعی

تمام حقوق این وبسایت برای گروه صنعتی دماوند محفوظ است