پروژه های ساختمانی

پروژه کرمانشاه - شهرستان کرمانشاه

محل احداث: استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه

تعداد واحد ها: 144 واحد(8 بلوک)

نوع اسکلت: بتنی

درصد پیشرفت پروژه

0%
دماو ند در شبکه های اجتماعی

تمام حقوق این وبسایت برای گروه صنعتی دماوند محفوظ است