پروژه های صنعتی

طراحی و ساخت تانگ های فولاد مبارکه
(TONG FOR CRANE IN LADLE FURNACE​)

مجری:‌ شرکت کیاماشین دماوند

تانگ جهت بلند کردن الکترود های کوره در فولاد سازی فولاد مبارکه،  بومی سازی شده برای اولین بار در ایران توسط شرکت کیاماشین دماوند

تاریخ اخذ پروژه: 1399/04/15

تاریخ تحویل پروژه: 1399/08/29

درصد پیشرفت پروژه

0%
دماو ند در شبکه های اجتماعی

تمام حقوق این وبسایت برای گروه صنعتی دماوند محفوظ است