پروژه های ساختمانی

پروژه مسکونی صدر

کارفرما: هلدینگ فرازپویان دماوند

محل احداث: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان امام خمینی

تعداد واحد ها: 13 واحد

نوع اسکلت: بتنی

درصد پیشرفت پروژه

0%
دماو ند در شبکه های اجتماعی

تمام حقوق این وبسایت برای گروه صنعتی دماوند محفوظ است