پروژه های ساختمانی

پروژه نقشینه1

پیمانکار: ماهان طرح دماوند

محل احداث:شهرستان اصفهان – خیابان گلستان 

تعداد واحد ها: 84 واحد

نوع اسکلت: بتنی

دماو ند در شبکه های اجتماعی

تمام حقوق این وبسایت برای گروه صنعتی دماوند محفوظ است