اتمام پروژه شاهین فولاد مبارکه

طراحی و ساخت آچار آپرشل

پایان ساخت تجهیزفولادی آچارآپرشل فولاد مبارکه برای اولین بار در ایران ، این  تجهیز جهت باربرداری شل کوره های فولاد سازی استفاده می شود.

امید است در جهت پیشرفت روزافزون صنایع ایران عزیزمان در مسیر  هدف های روشن، گام هایی موثر برداشته باشیم.

دماو ند در شبکه های اجتماعی

تمام حقوق این وبسایت برای گروه صنعتی دماوند محفوظ است